UIT het platte vlak
NAAR ruimtelijke structuur
WAAR haar omgeving vrij spel krijgt
die SITUATIE schept
WELKE iets kan betekenen voor MENSEN die ermee in aanraking komen